Instalacja PHP 5.4 jako dodatkowej wersji PHP dla ISPConfig w Ubuntu 16.04

System Ubuntu 16.04 standardowo pozwala na instalację PHP 7.0, aczkolwiek czasami potrzebujemy dodatkowo starszych wersji. Tak było w moim przypadku, potrzebowałem PHP w wersji 5.4.45.

W tym poradniku przedstawię jak w systemie Ubuntu 16.04 z zainstalowanym wcześniej PHP 7.0, MariaDB, phpMyAdmin i ISPConfig (polecam poradnik ze strony HowtoForge: The Perfect Server) zainstalować i skonfigurować PHP 5.4.45 i ustawić je jako dodatkową wersję w ISPConfig.

Poradnik ten bazuje w dużej mierze na poradniku dostępnym na stronie HowtoForge: How To Use Multiple PHP Versions, aczkolwiek porusza on wątek dla Ubuntu 12.10, przez co trzeba było wprowadzić drobną zmianę w etapie instalacji i chciałem ją udokumentować.

Instalacja dodatkowej wersji PHP

Pobieramy i rozpakowujemy PHP 5.4.45:

Edytujemy plik sources.list i usuwamy z niego znak komentarza (#) przed każdym adresem deb-src

Instalujemy wymagane oprogramowanie do zbudowania PHP:

Konfigurujemy i uruchamiamy budowę PHP5.4.45:

Kopiujemy php.ini do folderu z nowo wygenerowanym PHP:

Mamy już gotową wersję PHP 5.4.45. Teraz w panelu ISPConfig w chodzimy w zakładkę System > Dodatkowe wersje PHP > Dodaj nową wersję PHP. W polu Nazwa PHP wpisujemy 5.4.45, w zakładce Ustawienia FastCGI, w polu Ścieżka do binarki PHP FastCGI wpisujemy  /opt/phpfcgi-5.4.45/bin/php-cgi , a w polu Ścieżka do katalogu php.ini/opt/phpfcgi-5.4.45/lib.